Építőipari munkavédelmi, munkabiztonsági szolgáltatások

balazs.olah@irodater.hu

Tevékenységünkben az építési munkahelyek és építési folyamatok során alkalmazandó munka- és egészségvédelmi feladatok ellátása mellett teljeskörű építési beruházás-lebonyolítással és projektvezetéssel foglalkozunk.

A koordinátor feladatai az építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben: a meghatározott követelmények megvalósulásának összehangolása annak érdekében, hogy a munkáltató és (amennyiben a munkavállalók érdekében ez szükséges) a munkát személyesen végző önálló vállalkozók az építési munkahelyen biztosítandó minimális munkavédelmi követelményeket, valamint a biztonsági és egészségvédelmi tervben meghatározottakat megvalósítsák; indokolt esetben kiegészítés készítése a biztonsági és egészségvédelmi tervhez, valamint az általa összeállított dokumentációhoz annak érdekében, hogy azok folyamatosan tartalmazzák a munkák előrehaladásából, illetve a körülmények változásából adódóan az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeit; közreműködés az építési munkahelyen egyidejűleg tevékenykedő, illetve egymást követően felvonuló munkáltatók között a tevékenységek összehangolásában, figyelemmel az Mtv. rendelkezéseire, miszerint: az olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az az ott dolgozó munkavállalókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen, és e követelmény megvalósításáért a felek által szerződésben megjelölt munkáltató, ilyen kikötés hiányában a fővállalkozó, vagy ha ilyen nincs, akkor az a felelős, akinek a területén a munkavégzés folyik; a munkafolyamatok ellenőrzésének összehangolása; a szükséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az építési munkahelyre kizárólag csak az arra jogosultak léphessenek be. Előzetes bejelentés megtétele szükséges a kivitelezési tevékenység megkezdése előtt az építési munkahely szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelősége felé, ha a tevékenység időtartama meghaladja a 30 munkanapot, és ott egyidejűleg több, mint 20 fő munkavállaló végez tevékenységet, vagy ha a tervezett munka meghaladja az 500 embernapot. Továbbá a bejelentés időszerű adatait az építési munkahelyen jól láthatóan ki kell helyezni.

› biztonsági és egészségvédelmi terv készítés
› munkavédelmi kockázatértékelés készítés
› munkavédelmi szabályzat készítés
› építőipari munkavédelmi (munkabiztonsági) oktatói tevékenység

Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírása szerint egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében, munkavédelmi képesítésű szakembert kell alkalmazni mind a tervezés, mind a kivitelezés fázisában.

Az Ön projektjében is segíthetünk?
balazs.olah@irodater.hu
+36 70 277 4342