Blog...

7 munkabiztonsági szabály mellyel távol tarthatod a bírságot

Munkabiztonsági szabály az építési kiviteli munkák során melynek kialakítása a munkáltató feladata és kötelezettsége. A munkahelyi baleset és a bírság megakadályozása érdekében.

Szeretnéd megismerni azokat a lényeges szükséges eszközöket melyekkel a legfurcsább élethelyzeteket elkerülheted.

Az apró lényegtelennek hitt szabályok olykor a szó szoros értelemben életeket menthetnek.

Mert mi is a munkabiztonság lényege ?

A munkabiztonság

alapkövetelménye hogy kizárjuk a munkát végzőt a veszélyes térből vagy a veszélyforrást lecsökkentjük a minimális szintre és ennek következményeként a sérülés és egészségkárosodás kockázata a nulla értékhez közelítsük.

Persze azt tudjuk hogy vannak olyan szakterületek amely végzése esetén a veszély forrása nem csökkenthető a minimális szintre mert veszélyes teendők. Például a magasban végzett tevékenységek vagy az elektromos áram közelében vagy a feszültség alatti munkavégzések is ebbe a körbe tartoznak. A felsorolás nyilván nem teljes körű.

De mit tehetünk ebben az esetben?

Az első legfontosabb szabály,hogy……..

 

1. Számba vegyük azokat a veszélyeket amik a munkavégzés során vagy a munkakörnyezetben találhatók vagy a munkaeszközök jelenthetnek.

 

Ezt a folyamatot stratégiát a munkavédelem kockázat értékelésnek nevezi. Lényegi eleme egy olyan kérdéssor összeállítása melynek segítségével pontos választ kapun a jelenlegi helyzetre.

Meghatározhatjuk azt mi az ami azonnali beavatkozást igényel mert súlya miatt balesetet okozhat. Vagyis sorrendet tudunk felállítani a hiányosságokból.

Meghatározhatjuk hogy kinek a feladatkörébe tartozok a veszély elhárítása figyelemmel kísérése esetleg ellenőrzése .

A kontroll lényege ,hogy a veszélyhelyzet olyan alacsony szintre kerüljön aminek eredményeként baleset egészségkárosodás veszélye minimális vagy nulla.

 

A folyamat második lépése a következő………

 

2. Felmértük a veszélyt jelentő szituációkat és kialakítjuk a megfelelő védelmi rendszereket.

A gyakorlatban ezt azt jelenti,hogy a kockázat értékelés eredményeként mivel most építőipari tevékenységekkel kapcsolatos veszélyekről beszélünk így kollektív vagy egyéni védőeszközök alkalmazásával csökkentsük a felmerülő fenyegetettséget.

A kollektív védelmi eszközök mindig elsőbbséget élveznek az egyéni védelemmel szemben. Tehát amennyiben nem jár túl magas költséggel kialakítása akkor elsődlegesen ezt kel alkalmazni.

Kérdezhetnéd miért?

Mert az ott munkát végzők összességét védi a veszéllyel szemben míg az egyéni eszköz csak a használót.

Ez az egyik ok a másik pedig az hogy a használat nem megkerülhető vagyis nem az egyéntől függ hogy követi a szabályt vagy sem. Felveszi a védőeszközt vagy nem. Érted ? 

A munkáltatónak az egyéni védőeszköz juttatás rendjét a munkavédelmi törvény jogszabályi követelményeinek megfelelően ki kell hogy alakítsa.

Védőeszköznek csak az minősül amit erre a célra terveztek és gyártottak és notifikált szervezett ellenőrzött és annak eredményeként pozitív elbírálást kapott. CE jellel rendelkeznie kell valamint magyar nyelvű használati útmutatóval is melyt a védőeszköz használójának ismernie kell.

Tegyük a szívünkre a kezünket  minden az előírásoknak megfelelően történt eddig is?

De kanyarodjunk vissza az ismeretekhez. Ha mindezeket meg is valósítsuk mit sem ér az egész ha csak a munkavédelmi felügyelőnek készítsük el mert jogszabály előírja  vagy épp az asztalfiókban fog porosodni.

Most jön a lényeg,hogy…..

 

3. A munkát végzőnek ismernie kell a munkavégzés során jelentkező rizikót

Vagyis a munkáltató elvégzett két fontos munkabiztonsági alapeljárást / szabályt /

  1. Meghatározta és értékelte a kockázatokat megelőző intézkedéseket határozott meg, felelősöket jelölt ki
  2. Eredményeként meghatározta munkakörönként az egyéni védekezés eszközeit / egyéni védőeszköz juttatás rendjét kialakította/

A dolgozókkal mindezeket ismertetni kell munkavédelmi oktatás keretei között. Elemi érdek hogy a munkatárs elméletben és gyakorlatban is felismerje a fenyegetettséget és tudjon is ellene védekezni.

Az oktatást rendes munkaidőben kell tartani és írásban szükséges dokumentálni.

A legfurcsább dolgok szoktak történni egy munkavédelmi ellenőrzés során.

Tudtad hogy nem is kockázat értékelés és nem is az egyéni védőeszköz juttatást kéri el legelőször a munkavédelmi felügyelő.

Igen jól gondolod a munkavédelmi oktatás dokumentációját.

Tudod miért ?

Mert abból pontosan tudja és látja hogy  a munkatársaid milyen munkavédelmi képzettségi szinten vannak vagy is a cég milyen munkavédelmi kultúrával rendelkezi.

Az első benyomás tudod mint ismerkedéskor kitörölhetetlen.

Ha nem szeretnél fájdalmas kalandokba bocsátkozni itt találsz egy megoldást a munkavédelmi oktatás lebonyolítására. Tartsd meg te a munkavédelmi oktatást

De ne felejtsük el azt sem hogy építési munkaterületen vagyunk.

Az építési tevékenység megkezdése előtt amennyiben az tervköteles tevékenység akkor

 

4. Biztonsági és egészségvédelmi tervet kell készíteni

Itt is jellemzően nagy káosz uralkodik.

Ki készíthet biztonsági tervet?

Egyszerűen azt mondhatom neked,hogy bárki akár te is aki ezt a blog bejegyzést olvasod,De kérlek vedd figyelembe azt hogy a jogszabály ugyan nem nevesíti vagyis nem munkavédelmi szaktevékenység viszont munkavédelmi és munka egészségügyi jogszabályokban naprakész ismerettel kell rendelkeznie annak aki ezt elkészíti.

Na de ha mégis szak avatatlan készíti  akkor az megfelelő?

Nem azt mindenképpen egy munkavédelmi szakembernek látnia véleményeznie kell vagyis a tervezés szakaszában egy munkavédelmi végzettségűnek kell ellenőriznie hogy a tervező a munkavédelemre vonatkozó szabályok szerint készítette-e el a biztonsági és egészségvédelmi tervet.

Mikor kell készíteni?

A tervköteles  építési tevékenységek része kell hogy legyen a biztonsági és egészségvédelmi terv.

Gyakran találkozni olyan esettel amikor már a kiviteli munka megkezdése előtt vagy a kiviteli munkák során készül el a terv. 

Mit tartalmazzon a Be terv ?

Ha röviden akarok fogalmazni minden olyan információt amely a munkát végzőre és a hatókörben tartózkodók biztonságára egészségére vonatkozó intézkedések összességét tartalmazza.

Meghatározza a munkafolyamatok biztonságos elvégzéséhez szükséges eszközöket. Hogyan kell kiépíteni az építési munkaterületet.

Előirányozza a veszélyes tevékenységeket. Milyen munka egészségügyi szabályokat kell betartani.  

És még számos eljárási szabályt kell követni nem olyan egyszerű mint az elsőre látszik.

Ezért ne bajlódj a terv elkészítésével bízd azt inkább  megfelelő szakemberre.

Itt találsz egy számodra megfelelő megoldást

És had térjek rá egy fontos részre mindenképpen szükséges,hogy lásd  ez egy komplex rendszer amit eddig felvázoltam neked ezek még a tervezés időszakában optimális esetben elkészülnek.

De ne felejtsük el azt sem, hogy további munkavédelmi eljárásokra van szükség igaz már kint a munkaterületen.

 

5. A munkavédelmi üzembe helyezés és előzetes vizsgálat

A munkaterületen számos munkaeszközt találunk köztük rengetek veszélyes munkaeszközt is.

A teljesség igénye nélkül néhány: Daruk, személyemelők, kézi láncfűrész,körfűrész, hegesztő berendezések és sorolhatnám tovább……

Fontos szabály hogy csak az a munkavállaló használhatja akit a munkáltató erre írásban felhatalmazott és jogszabályban meghatározott államilag elismert szakképzettséggel rendelkezik.

De van itt még más is….

A veszélyes munkaeszközt üzembe kell helyezni. Az eljárás két részből áll:

  1. Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat ami munkavédelmi és munka egészségügyi szaktevékenység
  2. Munkavédelmi üzembe helyezés ezt a veszélyes munkaeszköz üzemben tartója végzi az előzetes vizsgálat pozitív eredménye alapján

Fő előírás melyt a munkavédelmi törvény határoz meg,hogy írásban kell mindezeket dokumentálni.

Mellékesnek tűnhet és azt gondolhatnánk ha egy új munkaterületen egy adott helyen telepítettünk egy veszélyes munkaeszközt akkor azzal a dolog lényegi része le van tudva.

Elárulom nem teljesen mivel minden egyes áttelepítés alkalmával a fenti két eljárást meg kell ismételni.

Miért van mindezekre szükség?

Nem csak jogszabály kötelezettsége miatt szigorúbbak az előírások gondolj bele egy szétszerelhető torony daru esetében a szét és összeszerelés kapcsán történhetnek olyan mulasztások melyek a munkát végzőt és a hatókörben tartózkodót veszélyeztetik. Az előzetes vizsgálat ezt feltárhatja.

A teljes képhez azonban szükséges átadnom még két információt ezek közvetlen a munkaterület vonatkozásában felhasználhatók.

 

 

6. A munkaterület  biztonságos kialakítása

A nagy horderejű beruházások vonatkozásában gyakorlattá vált a kivitelező Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor igénybevétele mely munkavédelmi szakember lehet csak.

Konkrétan el tudja mondani hogyan kell berendezni egy építési munkahelyet.

Legyen megfelelő szállítási útvonal rakodási terület. Az építési terület határai mindenképpen fizikai korlát alkalmazásával legyenek behatárolhatók hogy idegenek illetéktelenek ne tudjanak oda bemenni.

Alkalmas pihenő melegedő és öltöző tisztálkodás lehetősége biztosítható legyen.

Feltétel legalább egy illemhely  kialakítása is.

A veszélyes területek elhatárolása lefedése védőtetők kialakítása a leeső tárgyak ellen mind mind nélkülözhetetlen elemek kell hogy legyenek. 

A kisebb kiviteli munkák mint lakóház építése is szükséges legalább korlátozott időben időnként szemlét tartó koordinátor jelenléte.

De jellemzően ezt költséghatékonyság címén nincs vagy csak papíron van koordinátor.

Mellékesnek tűnhet de a balesetmegelőzés olcsóbb mint egy munkahelyi baleset után a helyreállítás költsége.

Erről egy előző blogbejegyzésben ide kattintva olvashatsz.

No és mi a helyzet a munkaterületen történő…….

 

 

 

7. Biztonságos munkavégzéssel.

Csak annyit szeretnék előzetesen mondani,hogy a munkavédelmi hatóság 2017 évben történő ellenőrzései alkalmával az építőiparban 93 % munkavédelmi hiányosságot állapított meg.

A hatósági ellenőrzésről ide kattintva olvashatsz bővebben.

De kanyarodjunk vissza a biztonságos munkahely kialakítása után a munkavégzés biztonságára.

A munkát végzőnek ismernie kell azt a munkafolyamatot, munkaeszközt és azok biztonsági előírásait ezt már taglaltam munkavédelmi oktatás keretében ez megvalósítható.

A másik nélkülözhetetlen ismeret a munkavédelmi szempontú összehangolás. Fentebb már említettem ebben nagy szerepe lehet egy koordinátornak.

Aki felismeri mely tevékenységek végezhetők egymás mellett és melyek nem.

Abban az esetben nem fordulhat elő hogy az állványzaton a villámhárító rendszer kiépítésénél dolgozó és ott használt ívhegesztő berendezés úgynevezett hegesztő salak az állvány alatt festő vödrébe essen akinek a folyadék a szemébe freccsent és  ennek következtében egyik szemének látását elvesztette. 

 

Hadd mondjak még valamit zárás képen.

Ha abban vagy érdekelt hogy ne kerülj kellemetlen helyzetbe egy hatósági ellenőrzés során vagy ne veszítsd el legjobb munkatársad egy munkahelyi baleset kapcsán időlegesen vagy végleg akkor ezeket az alapvető biztonsági előírásokat követned szükséges.

Felépíthetsz te is akár segítségemmel egy munkabiztonsági rendszert mely kiszámítható költséget és biztonságot jelent de erről bővebben ide kattintva olvashatsz.

 

 

Vörös Lóránt
Vörös Lóránt vagyok, az építőipari munkavédelem specialistája. Olyan építőipari vállalkozóknak szeretnék segíteni, akik fontosnak tartják a cégük és munkavállalóik biztonságát, üzleti sikereiket pedig a szabályok betartásával szeretnék elérni. Célom egy minőségi munkabiztonsági kultúra megteremtése, és a munkahelyi balesetek számának csökkentése. Épp ezért össze állítottam egy listát a leggyakoribb munkavédelmi hiányosságokról, amit ide kattintva letölthetsz!

Szólj hozzá te is!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük